Tag forestbathing

Agenda van de vereniging

Deze agenda is actueel en aan wijzigingen onderhavig verdiepingsdag Wilde Thee 2 zo. 25 aug. 10.00-17.00 uur De kosten voor deze dag over onder andere plukken en gebruik van theekruiden bedraagt € 175,- bestuursbijeenkomst 3 di. 27 aug.     …

Regels in het bos

Regels in het bos: waar staan wij eigenlijk voor als het om natuur gaat? Naast hassle ook een blessing: het gedoe met Natuurmonumenten het heeft ervoor gezorgd dat we eens goed na zijn gaan denken over hoe wij bosbadgidsen met…

Waar de branchevereniging voor staat 

De branchevereniging staat voor belangenbehartiging, professionalisering, collectieve afspraken, onderlinge verbinding en verdienmodellen. Waar staan we voor en wat willen we met onze branchevereniging bereiken? In maart 2024 hielden we een strategie sessie in het Delftse Hout.  Het was een super dag,…