De branchevereniging gaat van start met de accreditatie van erkende gidsen.

Jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

We doen dat in de vorm van een living lab: Living lab betekent dat de manier waarop de accreditatie nu wordt ingericht tijdens deze pilot aangepast kan worden.

Dus: je krijgt nu je echte, geldige erkenning als gids, het zij als lid, als practitioner of als master bosbadgids. Maar als jullie tegen iets aanlopen, als het ergens schuurt en kraakt, dan passen we de accreditatie daarop aan. Vanaf voorjaar ’25 wordt de accreditatie definitief.

Heb je vragen? Er is een FAQ lijst met veel gestelde vragen in de maak. Mail je vragen gerust aan info@bbgn.nl

Basiserkenning

Leden van de vereniging krijgen met hun lidmaatschap de basiserkenning als geregistreerd Bosbadgids. Basiserkenning betekent dat je autodidact bent en jezelf hebt opgeleid door theoretische kennis in de praktijk te brengen. Je kunt door bijscholing en intervisie practitioner en master worden.

Practitioner bosbadgids

Practitioner bosbadgidsen hebben alle vaardigheden in huis waarmee ze een goed verzorgd recreatief bosbad kunnen geven.

 • Als bosbadgids heb je specifieke kennis omtrent bosbaden en de natuurlijke wereld en kun je je deelnemers hiermee bekendmaken. 
 • Je hebt kennis en vaardigheden om de sequentie te volgen. 
 • Je onderkent dat niet jij maar de natuur de therapeut is en je onderhoudt een diepe verbinding met de natuur, ‘we practice what we preach’.
 • Je draagt binnen redelijke grenzen de verantwoordelijkheid voor de fysieke en emotionele veiligheid rondom je bosbaden. 
 • Je weet je van eventuele bijzonderheden van de locatie van je bosbad en je anticipeert hier op de best mogelijke manier op. 
 • Je gebruikt de taal van de gids.
 • Je kunt enkele lokale kruiden veilig gebruiken. 
 • Als gids voldoe je aan de lokale wet- en regelgeving. 
 • Zodra je diensten tegen vergoeding aanbiedt, beschik je over algemene voorwaarden en maakt deze bekend aan de klant. 

Toelichting: Practitioners hebben een niet erkende opleiding gevolgd of zijn nog in opleiding. Niet alle leden hebben een volledige opleiding gevolgd, niet alle leden willen professioneel werken, een Master accreditatie is voor veel practitioners dan niet direct belangrijk. Mocht dat veranderen, voorziet de vereniging via het puntensysteem in een traject om de gids vanuit practitioner richting Master te begeleiden.

Master Bosbadgids 

Gidsen die professioneel in opdracht van organisaties en bedrijven bosbaden verzorgen, specialistische diensten aanbieden of voor zorg en welzijn actief zijn, hebben een Master erkenning nodig. Accreditatie als Master bosbadgids staat voor erkenning van bewezen deskundigheid. Je opdrachtgevers weten dat ze met een gids te maken hebben die soeverein werkt volgens de hoogste kwaliteitscriteria die er voor bosbadgidsen zijn.

Accreditatie als Master bosbadgids:

 • Als Master bosbadgids heb je een door de vereniging erkende opleiding gevolgd. Erkende opleidingen zijn ANFT, ForestBathing Academy, Forest Bathing Circle en Forest Therapy Hub.  
 • Way of the Guide: Als bosbadgids heb je specifieke kennis omtrent de helende werking van bosbaden en kun je je deelnemers hier gericht mee bekendmaken. Je weet van de werking van liminaliteit en hebt diepgaande kennis rondom zintuigen en hun werking. Je kunt ‘holding space’ toepassen en je gebruikt de taal van de gids. Je hebt kennis en vaardigheden om de sequentie op maat in te zetten voor verscheidene doelgroepen en kunt hen vakkundig op hun weg begeleiden. Je bent gastvrij en je weet deelnemers  op een manier te begeleiden waarbij ze zich veilig en gezien voelen zonder dat ze door je aan worden gestuurd. Je weet een uitnodiging af te ronden met een cirkel en je eindigt je bosbad met een theeceremonie die de liminale fase afhecht. 
 • Je onderkent dat niet jij maar de natuur de therapeut is en je onderhoud een diepe verbinding met de natuur, ‘we practice what we preach’ en je zoekt  nieuwe manieren om je relatie te verdiepen .
 • Je draagt binnen redelijke grenzen de verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid rondom je bosbaden.  Je hebt EHBO vaardigheden en kunt eerste hulp verlenen tijdens een bosbad. Je weet je van eventuele bedreigingen voor de gezondheid van je deelnemers vanuit de locatie en je kunt hier op de best mogelijke manier op anticiperen. 
 • Je hebt basiskennis van dieren-  en plantenrijk en kunt meerdere lokale kruiden veilig gebruiken. Je  onderkent de menselijke impact van mensen op de natuurlijke wereld en je anticipeert hierop.
 • Als bosbadgids houd je je kennis en kunnen op peil door bijscholing, door uitwisseling van ervaring en door intervisie. 
 • Als gids voldoe je aan de lokale wet- en regelgeving. 
 • Zodra je diensten tegen vergoeding aanbiedt, beschik je over algemene voorwaarden en maakt deze bekend aan de klant.