helende kracht van bosbaden rotterdam

De helende kracht van bosbaden: een ode aan mens en natuur

In een tijdperk van vervreemding en ecologische crises is de noodzaak om te verbinden met de natuur groter dan ooit. Bosbaden, een in Japan geboren traditie, biedt een unieke kans om die verbinding te herstellen. Over de helende kracht van bosbaden voor mens en natuur, en over een toekomst waarin mens en natuur in harmonie samenleven.

Door: Ada de Vette

Een diepere connectie met de natuur

Bosbaden gaat verder dan recreĆ«ren in de natuur. Het is een bewuste ervaring gericht op het verdiepen van onze connectie met de natuurlijke wereld. Door met al onze zintuigen de natuur te beleven, ervaren we de rust, schoonheid en kracht van de omgeving. Dit kan leiden tot een gevoel van verwondering, dankbaarheid en respect voor de natuur. Meer zachtheid en mededogen voor elkaar en voor de natuur. En is dit niet wat we nodig hebben in deze wereld? Als mensen zich meer verbonden voelen met de natuur, zullen ze er ook zuiniger op zijn. Daarom is bosbaden in deze tijd zo’n belangrijke praktijk. Het brengt mensen dichter bij de natuur, en daarmee ook bij hun eigen natuur, waardoor ze meer gronding gaan ervaren.

Een tegengif voor de moderne tijd

De hedendaagse levensstijl, gekenmerkt door stress, drukte en technologie, kan leiden tot vervreemding van de natuur. Bosbaden biedt een tegengif doordat je vertraagt, verstilt en je je verbindt met je natuurlijke ritme. Bosbaden kan een medicijn zijn bij stress en angst, het bevordert mentale helderheid en verhoogt het gevoel van welzijn. En doordat er meer respect voor de natuur kan groeien, zullen mensen ook eerder geneigd zijn een stapje harder te lopen voor de bescherming van de natuur.

Een krachtige bondgenoot voor natuurbehoud

Daarmee vormt bosbaden een krachtige bondgenoot voor natuurbehoud. Bosbaden vormt geen bedreiging voor de natuur. Integendeel, door de intrinsieke waarde van de natuur te ervaren, worden mensen gestimuleerd om haar te beschermen. Bosbadgidsen dragen hieraan bij door respectvolle en verantwoorde activiteiten te organiseren, gericht op minimale impact op de omgeving. Bosbaden zijn altijd kleinschalig en de bosbadgidsen die zijn aangesloten bij de BBGN dragen er zorg voor dat ze de omgeving schoner achterlaten dat ze hem aantroffen. En de deelnemers kijken meestal met nieuwe ogen naar de natuur, met meer respect en liefde.

Een pad naar genezing

De helende kracht van de natuur is wetenschappelijk bewezen. Studies tonen aan dat bosbaden het immuunsysteem versterkt, bloeddruk verlaagt en gevoelens van geluk en vitaliteit verhoogt. Het kan zelfs symptomen van depressie en burn-out verminderen. Er zijn landen in de wereld waar bosbaden door artsen worden voorgeschreven. Nederland is nog niet zover, maar er wordt steeds meer gesproken over ‘natuur op recept’. Een positieve ontwikkeling.

Een oproep tot verandering

De dominante visie van de mens als heerser over de natuur heeft geleid tot uitbuiting en vernietiging van natuurlijke habitats. Bosbaden kan een kantelpunt teweegbrengen door ons te herinneren aan onze onlosmakelijke verbondenheid met de natuur. De mens is natuur en staat er niet boven. Als deze visie meer wijdverbreid wordt, kunnen positieve veranderingen gaan ontstaan. Veranderingen die hard nodig zijn in deze tijd waarin we allerleid ecologische rampen op ons af zien komen. Het tij kan nog gekeerd worden, als we ons allemaal meer bewust worden van dit simpele feit. Wij zijn natuur!

Een toekomst in harmonie

Kortom: laten we de kracht van bosbaden omarmen om onszelf te genezen en de natuur te beschermen. Door meer mensen de kans te bieden om de helende kracht van de natuur te ervaren, kunnen we een toekomst creƫren waarin mens en natuur in harmonie samenleven. Dit is een van de beweegredenen voor de oprichting van de branchevereniging voor bosbadgidsen.

Ben jij benieuwd naar de helende kracht van bosbaden, ga dan mee met een van de bosbaden van een bosbadgids die is aangesloten bij de BBGN.